Rectificatif

Project 22.331/1 - Langemark-Poelkapelle, aansluiting Gistelhofstraat en Galgestraat te Madonna (R/001732-W215.144)

Travaux
Date publication
26-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Mevr. Joke Van den Broecke
Codes sujets (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Contenu bref
Project 22.331/1 - Langemark-Poelkapelle, aansluiting Gistelhofstraat en Galgestraat te Madonna (R/001732-W215.144)
Informations complémentaires
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Verduidelijking maatregelen naar aanleiding van COVID-19 pandemie. (details zie document ‘22.331-1 terechtwijzend bericht 1')
truck tower-crane sharing