Avis de marché

SRV012 - SRCO: Aanpassingswerken sanitair en brandveiligheid blok J en K

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
09-06-2020 11:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Schoolbestuur VZW KOMO | 2800 Mechelen, BE | Éducation | De heer Wouter Roels
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Aanpassingen sanitair en brandveiligheid lagere school
Description
Description
Aanpassingen sanitair en brandveiligheid lagere school
Durée
120 jours
Codes de région (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Attest bijvoegen

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. Een lijst toevoegen met minimum 5 geliijkwaardige referenties nde afgelopen 5 jaar.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2
truck tower-crane sharing