Avis de préinformation

Structureel onderhoud R2

Travaux
Date de l'avis
17-09-2018
Date publication
23-07-2018
Accord-cadre
non
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen | 2018 Antwerpen, BE | Autorité régionale ou locale | Mohammed Al Bouzidi
Codes sujets (CPV)
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes
45233139 - Entretien des routes nationales
45233141 - Travaux d'entretien routier
45233142 - Travaux de réparation de routes
45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables
45233210 - Travaux de revêtement d'autoroutes
45233221 - Travaux de marquage routier
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45233294 - Installation de signalisation routière
45233300 - Travaux de fondation d'autoroutes, de routes, de rues et de chemins piétonniers
Contenu bref
De wegenis van de R2, meer specifiek de op- en afritten, gelegen tussen de Frans Tijsmanstunnel en de verkeerswisselaar Antwerpen-Haven met de A12 dient heraangelegd te worden. Afhankelijk van de zone gaat het over het vervangen van een toplaag tot de volledige vernieuwing van de weg inclusief fundering. Voor de weegbrug gelegen aan uitrit 13 moet een nieuwe toegangsweg aangelegd worden. Het fietspad thv de Lillobrug moet eveneens heraangelegd en vrijliggend gemaakt worden.
Description
Description
De wegenis van de R2, meer specifiek de op- en afritten, gelegen tussen de Frans Tijsmanstunnel en de verkeerswisselaar Antwerpen-Haven met de A12 dient heraangelegd te worden. Afhankelijk van de zone gaat het over het vervangen van een toplaag tot de volledige vernieuwing van de weg inclusief fundering. Voor de weegbrug gelegen aan uitrit 13 moet een nieuwe toegangsweg aangelegd worden. Het fietspad thv de Lillobrug moet eveneens heraangelegd en vrijliggend gemaakt worden.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233139 - Entretien des routes nationales
45233141 - Travaux d'entretien routier
45233142 - Travaux de réparation de routes
45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables
45233210 - Travaux de revêtement d'autoroutes
45233221 - Travaux de marquage routier
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45233294 - Installation de signalisation routière
45233300 - Travaux de fondation d'autoroutes, de routes, de rues et de chemins piétonniers
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
truck tower-crane sharing