Avis de marché

Bouwen van woon- en zorgcentrum 135 bewoners, centrum kortverblijf 10 bewoners, dagverzorgingscentrum 15 bewoners en nieuwbouw assistentiewoningen

Travaux
Date publication
24-03-2015
Date limite
30-04-2015 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
V.Z.W. Zorg en Welzijn Zedelgem | 8210 Loppem, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
V.Z.W. Zorg en Welzijn Zedelgem
Bouwen van woon- en zorgcentrum 135 bewoners, centrum kortverblijf 10 bewoners, dagverzorgingscentrum 15 bewoners en nieuwbouw assistentiewoningen
Perceel 1 - Omgevingsaanleg
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Geen bijkomende documenten/attesten vereist.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Erkenning : getuigschrift van erkenning in categorie C, klasse overeenkomstig het bedrag van de inschrijving (op basis van de raming worden de werken geacht te behoren tot de klasse 4) of een getuigschrift van evenwaardige erkenning in een lidstaat van de Europese Unie of de bewijzen dat de kandidaat/inschrijver voldoet aan de voorwaarden tot erkenning zoals gesteld in de wet van 20.03.91.
truck tower-crane sharing