Avis de marché

Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne te Lokeren

Travaux
Date publication
29-04-2020
Date limite
09-07-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Lokeren | 9160 Lokeren, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Centrale Aankoopdienst
Codes sujets (CPV)
45216121 - Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers
Contenu bref
De opdracht omvat de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in de Haarsnijderslaan te Lokeren.
Description
Description
De opdracht omvat de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in de Haarsnijderslaan te Lokeren.
Durée
325 jours
Codes de région (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Au minimum
1. De inschrijver dient dit bij zijn inschrijving te voegen.
2. De inschrijver dient deze bij zijn inschrijving te voegen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
2. De studie- en beroepskwalificaties van de werfleiders.
3. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. De inschrijver dient dit bij zijn inschrijving te voegen.
2. -Industriële wetenschappen Bouwkunde (Master)
-Industrieel Ingenieur Bouwkunde (Master)
-Architectural engineering (Master)
-Architectuur (Master)
3. -Een referentie van de bouw van een nieuwbouw brandweerkazerne, opgeleverd in de laatste 5 jaar.
-Een referentie van een staalbouw met een minimum overspanning van 30m, opgeleverd in de laatste 5 jaar.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8
truck tower-crane sharing