Avis de marché

KWS en goten, 2015 Wuustwezel, Essen, Kalmthout

Travaux
Date publication
24-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Wuustwezel | 2990 Wuustwezel, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
45233142 - Travaux de réparation de routes
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Contenu bref
KWS en goten, 2015 Wuustwezel, Essen, Kalmthout
Description lots

Lot 1: Deel gemeente Wuustwezel : renovatie straten

Description
Deel gemeente Wuustwezel : renovatie straten
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
45233142 - Travaux de réparation de routes
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: Deel gemeente Essen : renovatie straten

Description
Deel gemeente Essen : renovatie straten
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
45233142 - Travaux de réparation de routes
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 3: Deel gemeente Kalmthout : renovatie straten

Description
Deel gemeente Kalmthout : renovatie straten
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
45233142 - Travaux de réparation de routes
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
GEEN
Au minimum
GEEN

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
Au minimum
minimaal 6 projecten ten bedrage van 500.000 euro excl. btw
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 5
C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen) , Klasse 5
truck tower-crane sharing