Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

DOM-023-11-090-Z & DOM-023-12-017-W Werken Duindistellaan Blankenberge

Heraanleg Duindistellaan te Blankenberge

Datum van verzending van deze aankondiging
24-04-2020
Publicatiedatum
24-04-2020
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Rombaut
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen