Avis de marché

School voor lager onderwijs, Molenberg 9. Renovatie van de gevels.

Travaux
Date publication
14-04-2020
Date limite
08-06-2020 12:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Dendermonde | 9200 Dendermonde, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
De werken hebben betrekking op de Basisschool “DE SCHAKEL” te Baasrode (Dendermonde) en omvatten de renovatie van de gevels.
De renovatie omvat volgende werkzaamheden;
- De volledige vernieuwing van het buitenschrijnwerk
- Herstelling van de betonstructuur
- Thermische isolatie van de koudebruggen
Description
Description
De werken hebben betrekking op de Basisschool “DE SCHAKEL” te Baasrode (Dendermonde) en omvatten de renovatie van de gevels.
De renovatie omvat volgende werkzaamheden;
- De volledige vernieuwing van het buitenschrijnwerk
- Herstelling van de betonstructuur
- Thermische isolatie van de koudebruggen
Durée
340 jours
Codes de région (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. De inschrijver dient het bewijs te leveren dat zijn verzekeraar kan voldoen aan de verzekeringseisen vermeld in dit bestek. Het opdrachtgevend bestuur stelt hiertoe de inschrijver het formulier “intentieverklaring verzekeringen” ter beschikking dat integraal deel uitmaakt van dit bestek. De inschrijver en/of zijn verzekeraar vult de verzekeringsmaatschappij (rubriek 1), de verzekeringsnemer (rubriek 2) en de naam van de persoon in die het formulier ondertekent (rubriek 5). De inschrijver voegt het volledig ingevulde en ondertekende formulier bij zijn offerte.
Au minimum
1. intentieverklaring verzekeringen

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4
truck tower-crane sharing