Avis de marché

Vrije Basisschool 't Landuiterke - afdeling Kruisstraat : Geschiktmakingswerken klaslokaal en uitbreiding sanitair

Travaux
Date publication
30-03-2015
Date limite
07-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
KOD vzw (Katholiek Onderwijs Denderleeuw) | 9470 Denderleeuw, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Geschiktmakingswerken klaslokaal en uitbreiding sanitair - enig lot : Ruwbouw, buitenschrijnwerk, afwerking, technieken en buitenaanleg
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
RSZ-attest van het voorlaatse afgelopen kwartaal + attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
vereiste erkenning : categorie D, klasse 1 (afhankelijk van het inschrijvingsbedrag)
truck tower-crane sharing