Avis de concession

Concessie voor werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek en de herbestemming van de huidige site voor het lokaal bestuur Wielsbeke met de mogelijke toevoeging van de bouw van een dagopvangcentrum en assistentiewoningen voor het lokaal bestuur Oostrozebeke

Travaux
Date publication
08-04-2020
Date limite
07-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Wielsbeke | 8710 Wielsbeke, BE | Autorité régionale ou locale | Logement et équipements collectifs | Bruno Debrabandere
Codes sujets (CPV)
45210000 - Travaux de construction de bâtiments
45215213 - Travaux de construction de centres de soins
Contenu bref
De opdracht heeft betrekking op het aanduiden van en samenwerking met een partner voor de realisatie van:
- een nieuw WZC voor het lokaal bestuur Wielsbeke, inbegrepen het ontwerp, de bouw en de uitbating ervan; en
- de herbestemming en herinvulling van een bestaande WZC – site voor het lokaal bestuur Wielsbeke; en mogelijks
- een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen, te realiseren en te beheren, voor het lokaal bestuur Oostrozebeke
Description
Description
De opdracht heeft betrekking op het aanduiden van en samenwerking met een partner voor de realisatie van:
- een nieuw WZC voor het lokaal bestuur Wielsbeke, inbegrepen het ontwerp, de bouw en de uitbating ervan; en
- de herbestemming en herinvulling van een bestaande WZC – site voor het lokaal bestuur Wielsbeke; en mogelijks
- een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen, te realiseren en te beheren, voor het lokaal bestuur Oostrozebeke
De juridische structurering van deze samenwerking zal pas kunnen worden vastgelegd na het doorlopen van de dialoogfase.
Voor de beoogde samenwerking wordt heden door de opdrachtgever uitgegaan van een geïntegreerde of participatieve samenwerking onder de vorm van een vereniging, doch er zal in de dialoogfase worden overlegd met de geselecteerde kandidaten over de precieze realisatie van alle onderdelen van de opdracht.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45215213 - Travaux de construction de centres de soins
Codes de région (NUTS)
BE257 - Arr. Tielt
truck tower-crane sharing