Avis de marché

INF14MI0310 - ZNA Middelheim - verwijderen van asbesthoudende verticale regenwaterafvoerleidingen en vervangen door kunststofleidingen, inclusief het aanleveren van een asbuiltdossier

Travaux
Date publication
30-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW | 2060 Antwerpen, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
44163111 - Tuyaux de drainage
44411000 - Appareils sanitaires
45262660 - Travaux de désamiantage
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
45332300 - Travaux de pose de conduits d'évacuation
Contenu bref
De opdracht omvat het verwijderen en vervangen van bestaande asbesthoudende verticale regenwaterafvoerleidingen in diverse schachten.
De te verwijderen dakafvoerleiding betreft telkens een leiding met een diameter van 310 mm voorkomend in 8 verschillende schachten die verloopt over een hoogte van 9 tot 11 verdiepingen en in 1 schacht een bijkomende leiding van dia 160 mm die verloopt over 2 verdiepingen; De leidingen worden vervangen door kunstofleidingen met een kleinere diameter; inclusief het aanleveren van een asbuilt dossier.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
blanco bankverklaring, zonder beperkende opmerkingen van de financiële instellingen die de verklaring uitreikt.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Aannemer dient de erkenning als asbestverwijderaar zoals vermeld in het KB van 16 maart 2006 bij de offerte toe te voegen.
Au minimum
Vereiste erkenning: Categorie D4
Klasse 4
truck tower-crane sharing