Avis de marché

Project 21.971/2 - Herk De Stad, pompstation, spoelsysteem & middenspanningscabine Vroentestraat

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
29-05-2020 11:15
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Mevr. Katrijn De Troeyer
Codes sujets (CPV)
45252130 - Équipement de station d'épuration
Contenu bref
Project 21.971/2 - Herk De Stad, pompstation, spoelsysteem & middenspanningscabine Vroentestraat
De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van één pompstation, spoelsysteem, HS cabine en hervoeden van de LS kast van een bestaand PS.
Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:
- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.
- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een spoelsysteem.
- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een HS cabine met LS compartiment
- hervoeden van de LS kast van een bestaand PS.
- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.
Description
Description
Project 21.971/2 - Herk De Stad, pompstation, spoelsysteem & middenspanningscabine Vroentestraat
De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van één pompstation, spoelsysteem, HS cabine en hervoeden van de LS kast van een bestaand PS.
Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:
- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.
- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een spoelsysteem.
- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een HS cabine met LS compartiment
- hervoeden van de LS kast van een bestaand PS.
- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.
Durée
195 jours
Codes de région (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Erkenning van de aannemer in categorie L2 of V, klasse 2.
truck tower-crane sharing