Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Studentenverblijf Vermeylen - Nieuwe brandwerende kamerdeuren en compartimenteringswerken liften - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Travaux
Date publication
27-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Universiteit Gent | 9000 Gent, BE | Organisme de droit public | Éducation
Codes sujets (CPV)
45422000 - Travaux de charpenterie
Contenu bref
Deze opdracht betreft het uitvoeren van volgende werken in Studentenverblijf Vermeylen, Stalhof 6 te Gent :
- Vervangen van de kamerdeuren door brandwerende deurgehelen (metalen deurkaders en HPL - deuren) (476 deurgehelen)
- Compartimentering van de liften door middel van de creatie van een sas (per verdieping).
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
-
Au minimum
-

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
-
Au minimum
Ondercategorie D5, klasse 3
Vereiste erkenning: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen) , Klasse 3
truck tower-crane sharing