Avis de marché - secteurs spéciaux

57/52/1/14/071 Omvorming van het complex spoortoestellen van de zone L te Schaarbeek, station Schaarbeek Reizigers, geëlektrificeerde sporen

Travaux
Date publication
19-03-2015
Date limite
14-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Area Center (Brussels) | 1060 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45234116 - Travaux de construction de voies
Contenu bref
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit :
De vernieuwing en de herconfiguratie van het complex spoortoestellen van de zone L te Schaarbeek :
•de montage en het plaatsen van spoortoestellen in beton;
•de montage en het plaatsen van spoortoestellen die vooraf geboord en gemonteerd zijn in de werkplaats;
•de installatie van een nieuw tracé en van een nieuw lengteprofiel
•het leggen van de sporen;
•het plaatsen van de uitzettingstoestellen ;
•aanbrengen van bijkomend ballast;
•de uitvoering van aluminothermische lassen;
•de verrichtingen van nivellering, richten en onderstoppen van sporen en spoortoestellen na het leggen;
•de vrijmaking en de regeling van de belastingen in de langgelaste spoorstaven en de spoortoestellen;
•de aanleg van dienstpaden;
•het aanleggen van dienstoverwegen met een bevloering in rubber;
•het ter beschikking stellen van prestaties van gemechaniseerde voertuigen en werklieden;
•de installatie van spoor en spoortoestellen;
•de uitvoering van bijkomende werken.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Bij te voegen bij de inschrijving : RSZ-attest en een geldig fiscaal attest.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Vereiste erkening der aannemers: Klasse: 7 of hoger, categorie: H
truck tower-crane sharing