NIF Zrt.
Avis de modification

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés keretében Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya csomópont,valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása.- DN800 PN63 nagynyomású gázvezeték építése: 930 m,
— Üzemi hírközlés energiaellátó kábel építése: 155 m.
Tervezési feladatok:
A feladat részét képezi minden olyan közút- és műtárgyépítéshez kapcsolódó tervezési feladat, amely szükséges a létesítmények rendeltetésszerű és biztonságos megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott tervezési dokumentációkban (a szükséges és hozzátartozó egyeztetések lefolytatásával,esetleges jóváhagyások megszerzésével).
A régészeti feltárás pontszerűen akadályozhatja a kivitelezési munkákat. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét,hogy a pontszerű régészeti feltárásokkal számolni kell a kivitelezési munkák ütemezése, szervezése során, így az azokból adódó többletköltségek pótmunkaként nem elszámolhatók.
Vállalkozó feladata továbbá tervezői művezetés és külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése is.
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. Része tartalmazza.
Műszaki összefoglaló:
Mintegy 1,550 km hosszú új nyomvonalú 2x1 sávos út, 1 db autópálya feletti híd, 4 db körforgalom építése.
Műtárgyak (különszintű keresztezés):
— B.001 jelű felüljáró M3-as autópálya felett,
— B.002 jelű felüljáró Mogyoród patak mellékága felett.
Főbb várható mennyiségek:
— Humuszleszedése: 30 000 m3,
— Földmű építés: 173 000 m3,
— Aszfalt pályaszerkezet építés: 6 400 m3,
— Közúti visszatartó rendszerek építés: 6 600 m,
— Burkolati jelek: 2 400 m2,
— Növénytelepítés: 46 000 db,
— Zajárnyékoló fal építése: 2 300 m2.
Közművek (várható mennyiségek):
— Hírközlő vezeték építése: 2 020 m,
— 220 kV-os szabadvezeték szabványosítása: 268 m,
— Légvezeték kiváltása földkábel hálózatra: 1 115 m,
— Közvilágítási hálózat építése: 487 m,
— DN63 KPE vízvezeték kiváltása: 231 m,
— D160 szennyvíznyomócsó kiváltása: 260 m,
— Bányaüzemi kábel építése: 883 m.


E hirdetmény feladásának dátuma
21-08-2019
Dátum
23-08-2019
NUTS
HU120 - Pest
CPV
45221111 - Közúti híd építése
45233124 - Országos főútvonal építése
45233128 - Körforgalom építése
45233221 - Útburkolati jelek festése
45233228 - Útburkolat építése

Ajánlatkérő

Hivatalos név
NIF Zrt.
Postai cím
Váci út 45.
Város
Budapest
Postai irányítószám
1134
Ország
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy
Beszerzési Titkárság
Telefon
+361 8025769
Fax
+36 14368560
E-mail
[email protected]
Az ajánlatkérő általános címe
http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe
http://www.nif.hu