Avis de marché

Restauratie van de Sint-Rochuskerk (Halle).

Travaux
Date publication
18-03-2015
Date limite
13-05-2015 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Halle | 1500 Halle, BE
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45441000 - Travaux de vitrerie
Contenu bref
Sint-Rochuskerk Halle : Perceel 1 - Algemene restauratie van het exterieur (gevel, dak, voorzetramen en nieuw inkomgeheel).
Description lots

Lot 1: Algemene restauratie (gevel en dak).

Codes sujets supplémentaires (CPV)
45000000 - Travaux de construction

Lot 2: Uitnemen glas-in-lood.

Codes sujets supplémentaires (CPV)
45441000 - Travaux de vitrerie
truck tower-crane sharing