Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Restwarmtenet IMOG Harelbeke - Uitkoppeling oververhitte stoom - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
26-07-2018
Date limite
24-09-2018 09:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
IMOG | 8530 Harelbeke, BE | De heer Jeroen De Craemere
Codes sujets (CPV)
42511100 - Échangeurs de chaleur
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain
45251250 - Travaux de construction de centrales de chauffage urbain
Contenu bref
Restwarmtenet IMOG Harelbeke - Uitkoppeling oververhitte stoom
Description
Description
Restwarmtenet IMOG Harelbeke - Uitkoppeling oververhitte stoom
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain
45251250 - Travaux de construction de centrales de chauffage urbain
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit - 30
Qualité: Uitvoeringstermijn / planning / plan van aanpak - 20
Qualité: Dienst na verkoop - 5
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
1. Minimale omzet van 500 000 euro

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. Minimaal 3 referenties in gelijkaardige projecten
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 3
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 3
F (Metaalconstructies), Klasse 3
truck tower-crane sharing