Aankondiging van een opdracht

Leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op de gewestwegen in het district Puurs

Werken
Publicatie datum
25-07-2018
Deadline
13-09-2018 11:15
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen | 2018 Antwerpen, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Korte inhoud
Doel van de aanneming
Deze aanneming heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en ze in goede staat te houden (onderhouden) op de primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht in het district Puurs.
Beschrijving
Beschrijving
Doel van de aanneming
Deze aanneming heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en ze in goede staat te houden (onderhouden) op de primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht in het district Puurs.
Looptijd
365 dagen
Regiocode (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing