Avis de marché - la défense et la sécurité

Levering en installatie van een Mid Runway Energy Absorber (MREA) systeem op de hoofdpiste van Basis Jean Offenberg te FLORENNES (vaste schijf) en Basis Generaal-majoor Vlieger Du Monceau De Bergendal te KLEINE BROGEL (voorwaardelijke schijf)

Fournitures
Date publication
16-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving" | 1140 Evere, BE | Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | Défense
Codes sujets (CPV)
45235200 - Travaux de construction de pistes d'envol et d'atterrissage
Contenu bref
Levering en installatie van een Mid Runway Energy Absorber (MREA) systeem op de hoofdpiste van de Basis Jean Offenberg (2W Tac) te FLORENNES als vaste schijf en van de Basis Generaal Majoor Vlieger Du Monceau De Bergendal (10W Tac) te KLEINE-BROGEL als een voorwaardelijke schijf. De voorwaardelijke schijf zal worden gelicht volgens de beschikbare budgetten en de planning van de reeds geplande werken in Kleine Brogel (budget gepland in 2022 - uitvoering van de werken in 2023).
De verwachte contractduur is 48 maanden vanaf de notificatie van het contract.
Deze markt is een sleutel op de deur contract. De aannemer is verantwoordelijk voor de studie, de levering van alle materialen en systemen (inclusief reserveonderdelen), de civieltechnische werken en de installatie van speciale technieken, de volledige opvolging van de werf en de oplevering van het geheel (inclusief de nodige testen en certificeringen).
Ook inbegrepen in het contract is de opleiding van het onderhoudspersoneel van de militaire basissen en het preventief en correctief onderhoud in de vorm van een Service Level Agreement (SLA) voor de totale duur van de garantieperiode (= 24 maanden vanaf volledige voorlopige oplevering van het systeem).
truck tower-crane sharing