Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux

TR 154366 : RAAMOVEREENKOMST RESTWERKEN VAN SEININRICHTINGSWERKEN VOOR AREAS ZUIDWEST EN ZUIDOOST

Travaux
Date publication
14-04-2020
Valeur
2.893.206,75 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Directie Build | 1060 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer | TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
Codes sujets (CPV)
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire
Contenu bref
De raamovereenkomst bestaat uit het afwerken van bepaalde seininrichtingsprojecten in de Area’s ZO en ZW:
- wegenemen van buitendienstgestelde installaties ;
- plaatsen van nieuwe kabelwegen (sleuven, kabelladders, buizen, doorsteken,…) ;
- plaatsen en verplaatsen van kabels
- plaatsen van optische kabels;
- plaatsen en aansluiten van nieuwe signalisatie uitrustingen (seinen, krokodillen, spoorstroomkringen, bakens, assentellers, …);
- plaatsen van kasten
- plaatsen van verwarmingselementen voor wissels;
- afvoer van grond en afval ;
- topografische opmetingen en kabelidentificatie,
- studie, levering en plaatsen van verlichting in tunnel;
- plaatselijke aanpassingen aan bovenleidingsportieken;
- kleine bouwkundige werken ;
- …
Raamovereenkomst met één perceel en met één opdrachtnemer.
Prix

Lot 1: RAAMOVEREENKOMST RESTWERKEN VAN SEININRICHTINGSWERKEN VOOR AREAS ZUIDWEST EN ZUIDOOST

Offres reçues
6
Valeur
2.893.206,75 EUR
Entreprises
Van Den Berg | 2627 Schelle, BE
truck tower-crane sharing