Avis de marché

Restauratie van het Belfort en de Lakenhallen - fase 1 : Belforttoren

Travaux
Date publication
22-04-2020
Date limite
26-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Ieper | 8900 Ieper, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Stijn Fertin
Codes sujets (CPV)
45454100 - Travaux de réfection
Contenu bref
De onderhavige opdracht betreft de eerste fase van de restauratie van de Belforttoren en de Lakenhallen te Ieper.
Het bestek omvat de restauratie van de buitenparamenten en bedaking van de toren en de torenspits van de Belforttoren, in bijzonder :
- Gevelreiniging en -herstellingen, voegwerken
- Restauratie van natuursteen, smeedwerken, kroonlijsten, houten schrijnwerk voor ramen, deuren en luiken en beslag en glas-in-lood
- Stabiliteitswerken : afbraak betonplaten en vernieuwen ervan
- Demontage van en reconstructie van de arkeltorens
- Dak- en torenwerken : demontage spits en reconstructie ervan
- ...
Description
Description
De onderhavige opdracht betreft de eerste fase van de restauratie van de Belforttoren en de Lakenhallen te Ieper.
Het bestek omvat de restauratie van de buitenparamenten en bedaking van de toren en de torenspits van de Belforttoren, in bijzonder :
- Gevelreiniging en -herstellingen, voegwerken
- Restauratie van natuursteen, smeedwerken, kroonlijsten, houten schrijnwerk voor ramen, deuren en luiken en beslag en glas-in-lood
- Stabiliteitswerken : afbraak betonplaten en vernieuwen ervan
- Demontage van en reconstructie van de arkeltorens
- Dak- en torenwerken : demontage spits en reconstructie ervan
- ...
Durée
330 jours
Codes de région (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Critères d'attribution
Prix: 80
Qualité: Plan van aanpak - Plan van aanpak
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Bankverklaring opgemaakt door de financiële instelling
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Zie bestek
2. Zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Studie- en beroepskwalificaties
Algemene deskundigheid met betrekking tot de opdracht : referenties
Werken in onderaanneming : verklaring
Au minimum
1. Zie bestek
Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten), Klasse 7
truck tower-crane sharing