Avis de marché

Leveren, plaatsen en onderhoud van IBA's (individuele behandelingsinstallatie van afvalwater) - stockaanbesteding

Travaux
Date publication
31-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Poperinge | 8970 Poperinge, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45252127 - Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées
Contenu bref
Leveren, plaatsen en onderhoud van IBA's (individuele behandelingsinstallatie van afvalwater) - stockaanbesteding
Description
Critères d'attribution
Qualité: Prijs aankoop/plaatsing/indienststelling/eerste controle IBA/exploitatie/onderhoud van de IBA - 50
Qualité: Zuiveringsrendement certificering en veldstaalnames (BOD, COD, zwevende stof, ammonium) - 10
Qualité: Aanmeldsysteem telemetrie - 10
Qualité: Referenties - 10
Qualité: Elektriciteitsverbruik - 10
Qualité: Technisch dossier; graad van conformiteit - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
nihil

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Opgave van de naam van de IBA-installateur met opgave van alle relevante referenties van gelijkaardig uitgevoerde werken gedurende de laatste vijf jaar (minimum 10) met opgave van het attest goede uitvoering. De inschrijver dient te verklaren dat de persoon die hij voorstelt als IBA-installateur voldoende door hem (= IBA-fabrikant) begeleid werd. Dit dient gestaafd te worden door een attest uitgereikt door de IBA-fabrikant.
Er dient een referentielijst toegevoegd te worden van de door de IBA-installateur geplaatste Benor en Vlaminor gekeurde installaties van de laatste 5 jaar.
Au minimum
Vereiste erkenning: V (Installaties voor waterzuivering) , Klasse 4
truck tower-crane sharing