Avis de marché

BSB013bis Nieuwbouw sportcomplex Bis

Travaux
Date publication
22-04-2020
Date limite
26-05-2020 12:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Schoolbestuur VZW KOMO | 2800 Mechelen, BE | Éducation | De heer Wouter Roels
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45212225 - Travaux de construction de palais des sports
Contenu bref
BSB013bis Nieuwbouw sportcomplex Bis
Description
Description
BSB013bis Nieuwbouw sportcomplex Bis
Durée
220 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45212225 - Travaux de construction de palais des sports
Codes de région (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Het bewijs van verzekering moet toegevoegd zijn.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
2. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.
3. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. Geldig certificaat toevoegen
2. De inschrijver geeft aan welke delen van de opdracht in onderaanneming zullen uitgevoerd worden.
3. Minimum 3 attesten van goede uitvoering van gelijkwaardeige werken (minimum klasse 7) toevoegen.
truck tower-crane sharing