Rectificatif

PPS woonproject Eilandpark

Travaux
Date publication
28-08-2020
Pouvoirs adjudicateurs
SOLVA | 9520 Vlierzele, BE | Nathalie Steenhaut
Codes sujets (CPV)
45211000 - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Contenu bref
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA kreeg van de gemeente Sint-Lievens-Houtem de opdracht tot het ontwikkelen van de site Eilandpark. Het is de wens van de gemeente dat een kwalitatief hoogstaand project gerealiseerd wordt met de nadruk op ruimte voor wonen. Daarnaast dient een beperkt publiek programma gerealiseerd te worden, met name een uitbreiding van de aanpalende gemeentelijke sporthal.
Om dit te realiseren zijn het gemeentebestuur en SOLVA op zoek naar een private partner die instaat voor de ontwikkeling. Tussen SOLVA en de nog aan te duiden private partner zal een publiek-private samenwerkingsovereenkomst gesloten worden in de zin van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking.
De af te sluiten PPS-overeenkomst is voorwaardelijk in de zin dat deze is gekoppeld aan een realisatieverplichting in hoofde van de gekozen private partner voor de ontwikkeling, dus met het doel én onder de voorwaarde er een private ontwikkeling op te realiseren.
Informations complémentaires
vragenlijst 27082020
truck tower-crane sharing