Avis de marché

Binnenafwerking en schilderwerken Politiegebouw

Travaux
Date publication
09-04-2020
Date limite
12-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Politiezone Mira | 8790 Waregem, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Ordre et sécurité publics | De heer Franco Dejaeghere
Codes sujets (CPV)
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
45421130 - Poses de portes et de fenêtres
45421141 - Travaux de cloisonnement
45421153 - Installation de meubles encastrés
45442100 - Travaux de peinture
Contenu bref
De Politiezone Mira bouwt een nieuw hoofdcommissariaat.
Het nieuwe hoofdcommissariaat wordt ontwikkeld en gebouwd door de firma Flanders Field Business Park NV op de site 17West, Flanders-Fieldweg te 8790 Waregem.
Dit bestek betreft de binnenafwerking op de verdiepingen van kantoren.
De technische bepalingen van dit bestek bevatten de afwerking en schilderwerken van de verschillende verdiepingen behalve het gelijkvloers.
Bij aanvang van de werken die deel uitmaken van deze aanbesteding zal het gebouw nagenoeg volledig afgewerkt zijn (met uitzondering van de loten in deze aanbesteding).
De omliggende terreinaanleg en de parking zullen ook volledig afgewerkt zijn.
De technische bepalingen werden opgesteld door het KRAS architecten uit Gent. De technische bepalingen kunt u in bijlage terugvinden.
In deze afwerking is het volgende voorzien :
1. Systeemwanden (beglaasd, wit en mobiel) en deuren in systeemwanden;
2. Vast binnenmeubilair;
3. Binnenschilderwerken.
De nodige plannen, meetstaten en borderellen kunt u in bijlage terugvinden.
Description
Description
De Politiezone Mira bouwt een nieuw hoofdcommissariaat.
Het nieuwe hoofdcommissariaat wordt ontwikkeld en gebouwd door de firma Flanders Field Business Park NV op de site 17West, Flanders-Fieldweg te 8790 Waregem.
Dit bestek betreft de binnenafwerking op de verdiepingen van kantoren.
De technische bepalingen van dit bestek bevatten de afwerking en schilderwerken van de verschillende verdiepingen behalve het gelijkvloers.
Bij aanvang van de werken die deel uitmaken van deze aanbesteding zal het gebouw nagenoeg volledig afgewerkt zijn (met uitzondering van de loten in deze aanbesteding).
De omliggende terreinaanleg en de parking zullen ook volledig afgewerkt zijn.
De technische bepalingen werden opgesteld door het KRAS architecten uit Gent. De technische bepalingen kunt u in bijlage terugvinden.
In deze afwerking is het volgende voorzien :
1. Systeemwanden (beglaasd, wit en mobiel) en deuren in systeemwanden;
2. Vast binnenmeubilair;
3. Binnenschilderwerken.
De nodige plannen, meetstaten en borderellen kunt u in bijlage terugvinden.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45421130 - Poses de portes et de fenêtres
45421141 - Travaux de cloisonnement
45421153 - Installation de meubles encastrés
45442100 - Travaux de peinture
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
1. Een minimale omzet over de laatste 3 jaren van 2.000.000 euro.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. Minimum 3 certificaten kunnen voorleggen van uitgevoerde werken in de laatste 5 jaar.
Vereiste erkenning: D13 (Verfwerk), Klasse 3
D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 3
D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd), Klasse 3
truck tower-crane sharing