Avis d’attribution de marché

Ontwerpen, renoveren en onderhouden van rioolpompstations van de Stad Mechelen (Design Build Maintain) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
23-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Mechelen | 2800 Mechelen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Birgit Cauwenbergh
Codes sujets (CPV)
45232400 - Travaux de construction d'égouts
Contenu bref
De opdracht ‘design’ omvat een grondige inventarisatie en uitvoeringsontwerp voor alle pompstations.
Prix

Ontwerpen, renoveren en onderhouden van rioolpompstations van de Stad Mechelen (Design Build Maintain)

Entreprises
Aucune attribution trouvée
truck tower-crane sharing