Procès-verbal d’ouverture des offres

renovatie en isolatie van de daken van 2 gebouwen

Travaux
Date publication
21-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Anderlechtse Haard n.v. | 1070 Brussel (Anderlecht), BE | De heer Laurent GÄBELE
Codes sujets (CPV)
45261920 - Travaux d'entretien de toiture
Contenu bref
Het project kadert in de renovatie van de daken van gebouwen die in hun huidige staat niet hersteld kunnen worden.
Dit bestek definieert:
 samen met de plannen van de bestaande toestand, aangeleverd door de Anderlechtse Haard
 samen met de plannen opgesteld door Atelier La Licorne
 samen met de fotoreportage
 samen met de nota's opgesteld door JZH & Partners voor het deel stabiliteit en de verificatie van de geplande thermische isolatie
 samen met de asbestinventaris
de inhoud en omvang van de nodige werken voor de renovatie van de daken van de gebouwen gelegen E. Carpentierstraat nr. 2, 4, 6, 8, 10 en 12 enerzijds, en Kommenstraat nr. 14 anderzijds.
Ingerichte zolderruimtes
De zolderruimtes zijn ingenomen door woningen verlicht via dakvensters daterend van de oorspronkelijke bouw. Die vensters zijn verouderd: afdichtings- en isolatiegebreken.
Ter hoogte van de dakhellingen en dakvensters dringt er water binnen.
De Anderlechtse Haard heeft sonderingen uitgevoerd. Die brachten meerdere problemen aan het licht:
 De primaire gebintstructuur bestaat uit panlatten die van tussenmuur tot tussenmuur dragen. Die panlatten bestaan uit metaalprofielen (IP 270 voor de nok en IP 220 voor de panlatten van de dakhellingen). De overspanningen variëren van 3,66 m tot 6,49 m; de hartafstanden tussen de liggers zijn niet groter dan 1,60 m. Uit de stabiliteitsanalyse blijkt dat die primaire structuur niet volstaat om de nieuwe geplande dakopbouw van het project te dragen. De zeegwaarden gegenereerd door de eventuele plaatsing van fotovoltaïsche panelen zijn aanvaardbaar.
 De secundaire structuur, isolatie en dakbedekking moeten echter volledig vernieuwd worden. Momenteel bestaat er immers geen echte keperstructuur. Gewone latten ondersteunen de lattenstructuur van de dakpannen en het onderdak wordt niet geventileerd. De huidige thermische isolatie (polystyreen) volstaat niet en er is geen dampscherm.
De staat van de schouwen is bevredigend; nagenoeg alle ventilatieroosters zijn beschadigd of verdwenen en moeten vernieuwd worden, net als de slabben, en de hoogste delen moeten gecontroleerd worden.
 De brandstabiliteit van de metaalstructuur wordt momenteel verzekerd door een gewone bekleding in gipsplaten die niet volstaat.
Technische zolderruimtes
De dwarsdoorsnede toont dat het bovenste deel van de zolderruimte een technische ruimte is. De isolatie van die zolderruimte tegenover de lagergelegen woningen is erg beperkt (minerale wol die tussen de houten draagstructuur van het verlaagd plafond gelegd is). Hier dient opgemerkt dat de hoogste punten van de tussenmuren de zolderruimte afdoende compartimenteren.
Wel moet de bedekking van de woningen tegenover de zolderruimte verbeterd worden, zowel vanuit thermisch standpunt, als wat de brandveiligheid betreft.
De bestaande bebording volstaat niet: we schrijven een versteviging d.m.v. de plaatsing van dwarsliggers voor.
De technische zolderruimtes zijn vanuit de woningen toegankelijke via luiken gelegen in de dienstlokalen (individuele gasverwarmingsketel). Die luiken voldoen niet aan de brandregelgeving en moeten vervangen worden.
Voet van de dakhellingen
In de huidige toestand is er een aanzienlijke plantengroei in de goten die de afvoer van het water belemmert. Het minimale afschot van 2 mm/m wordt niet nageleefd. De hanggoten zijn bovendien niet diep genoeg en moeilijk schoon te maken omdat de gootpannen te ver overhangen.
De verdeling van de pvc-regenafvoerpijpen met een diameter van 100 mm volstaat niet. We brengen de diameter van de afvoerpijpen op 120 mm. Dat impliceert dat de stampijpen worden aangepast, net als de aansluiting daarvan op het rioleringsnet.
Op de achtergevel voegen we 2 afvoerpijpen toe.
Constructief deel
1. Dakgebint De bestaande metalen liggers dienen als dr...(zie opdrachtdocumenten)
Offres

BVBA Petrus De Vos & Zoon

Valeur
1.039.365,77 EUR

P.I.C. bvba | 9270 laarne, BE

Valeur
1.173.456,97 EUR

Setip Gcube | 1082 Berchem-Sainte-Agathe, BE | www.setip.be

Valeur
1.197.530,71 EUR
truck tower-crane sharing