Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Plaatsen van een hoogspanningscabine - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Travaux
Date publication
27-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
MPC Sint-Franciscus vzw | 1760 Roosdaal, BE | Autorité régionale ou locale
Codes sujets (CPV)
45315500 - Installations moyenne tension
Contenu bref
Plaatsen van een hoogspanningscabine
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t) , Klasse 1
Bij een Tijdelijke Vereniging vermeldt elke vennoot zijn erkennings- en registratienummer in de offerte en dient de Overeenkomst van Tijdelijke Vereniging toegevoegd te worden.
truck tower-crane sharing