Avis de marché

geschiktmakingswerken aan een basisschool

Travaux
Date publication
26-03-2015
Date limite
07-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
vzw Katholiek Onderwijs Regio Zoutleeuw | 3440 Zoutleeuw, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45236000 - Travaux de nivelage
Contenu bref
Het betreft hier een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met betrekking tot de geschiktmakingswerken aan een basisschool. Er wordt in deze fase 1 perceel aanbesteed via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking: 8. afbraak- en infrastructuurwerken.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek
perceel 8: Passende bankverklaring betreffende de kredietwaardigheid in verhouding tot de waarde van het inschrijvingsbedrag.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
perceel 8: erkenning is vereist in de categorie C in klasse 2 of hoger en in de categorie G in klasse 1.
truck tower-crane sharing