Avis de marché - la défense et la sécurité

FLORENNES (Base J.Offenberg) - Infrastructuurwerken ter ondersteuning van de capaciteit MALE - UITNODIGING AANVRAAG TOT DEELNEMING

Travaux
Date publication
06-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's" | 1140 Evere, BE | Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | Défense
Codes sujets (CPV)
45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Contenu bref
De onderhavige overheidsopdracht betreft het ontwerpen, bouwen en onderhouden (DBM) van een infrastructuurcomplex ter ondersteuning van de nieuwe capaciteit MALE (Medium Altitude Long Endurance) op de luchtmachtbasis van Florennes. Deze capaciteit is gebaseerd op het systeem MQ-9B RPAS (Remoted Piloted Aircraft System)
Het infrastructuurcomplex zal bestaan uit:
• Administratieve en operationele infrastructuur voor de voorbereiding en de uitvoering van zendingen.
• Een onderhoudsloods voor 2 toestellen (type MQ-9B) met bijhorende backshops voor meer specifiek onderhoud (avionics, motor, batterijen…)
• Een omheining inclusief veiligheidsinstallaties (intrusie-detectie, alarm…)
Na de D&B-fase zal een fase van onderhoud (M-fase) door de contractant aanvangen, tot maximaal 15 jaar na oplevering (tien jaar vast en vijf jaar als verplichte optie).
truck tower-crane sharing