Avis de marché

heraanleg verkeersplateau Groenendaalse steenweg; verkeersplateau Victor Marchandstraat; Overijse steenweg

Travaux
Date publication
30-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Hoeilaart | 1560 Hoeilaart, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233220 - Travaux de revêtement de routes
Contenu bref
Dit bestek beschrijft de uit te voeren werken voor
(niet limitatieve lijst )
verkeersplateau van het kruispunt Groenendaalse steenweg - Charlierlaan
- opbreken van 4 grote gemetste bakken voor waterafvoer en vervangen door dubbele slikkers
- opbreken klinkerverharding inclusief legbed en vervangen door asfalt met behoud van de huidige fundering
- leveren en plaatsen van prefab opritelementen aan het begin van het verkeersplateau
- aanpassen kruispunt door het verplaatsen van boordstenen
- vervangen van 7 deksels op toezichtskamers op de riolering
- op hoogte zetten van 2 deksels buiten het kruispunt.
- belijning
- werfsignalisatie
- omleidingssignalisatie
aanpassen Overijse steenweg ter hoogte van de kapelstraat
- uitbreken asfaltverharding in drie deelvakken incl verwijderen fundering
- verdichten ondergrond en heraanleg verharding
- werfsignalisatie
- lokale omleidingssignalisatie - werken op één rijvak.
verkeersplateau kruispunt Victor marchandstraat en de Molenstraat
- opbreken van klinkerverharding inclusief legbed en vervangen door asfalt met behoud van de huidige fundering
- werfsignalisatie
- omleidingssignalisatie
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 1
truck tower-crane sharing