Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Afbraak van 7 woningen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
27-04-2020
Date limite
29-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Zemst | 1980 Zemst, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Luc Breugelmans
Codes sujets (CPV)
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Contenu bref
De opdracht omvat de afbraak van 7 eengezinswoningen die eigendom zijn van de gemeente en het OCMW van Zemst. De afbraakwerken zijn inclusief het verwijderen van hun bijgebouwen en ondergrondse objecten en het nivelleren van het terrein om per perceel tot een braakliggend terrein te komen.
Description
Description
De opdracht omvat de afbraak van 7 eengezinswoningen die eigendom zijn van de gemeente en het OCMW van Zemst. De afbraakwerken zijn inclusief het verwijderen van hun bijgebouwen en ondergrondse objecten en het nivelleren van het terrein om per perceel tot een braakliggend terrein te komen.
Durée
95 jours
Codes de région (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 1
truck tower-crane sharing