Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - HERSTRUCTURERINGSPROGRAMMA PAS 1: 'RODE' EXPLOITATIES – Afbraak van een boerderij met stallen en loodsen gelegen te Ieper, Waterstraat 20+20A - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
08-06-2020 13:45
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Vlaamse Landmaatschappij | 1210 Brussel, BE | Organisme de droit public | Environnement | De heer Tom Velghe
Codes sujets (CPV)
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
45262660 - Travaux de désamiantage
Contenu bref
De afbraak van een boerderij met varkensstallen en loodsen gelegen te Ieper, Waterstraat 20 + 20A, het opkuisen van de kadastrale percelen (verwijderen bijgebouwen en aanhorigheden, verhardingen in o.a. asfalt, beton en betontegels, beplantingen,….) en het bouwrijp maken van het terrein.
Voorafgaand aan de afbraak dient de bestaande grondwaterwinning/boorput tussen stallen en woning door een erkend boorbedrijf afgesloten en opgevuld te worden.
Alles wordt volledige afgebroken, inclusief de funderingen, ondergrondse constructies ((mest)kelders, …).
Alle afbraakmaterialen dienen selectief te worden verwijderd. De selectieve inzameling geschiedt in hiervoor geschikte containers en/of andere verpakkingen. Na de werken mag er niets meer achterblijven op het terrein. Ook de verhardingen, afsluitingen, bomen, struiken en beplantingen moeten worden verwijderd binnen de kadastrale grenzen van het terrein, dit alles in voorafgaandelijk overleg met de aanbestedende overheid.
Bij het bestek is een asbestinventaris en sloopopvolgingsplan gevoegd.
Een aantal producten in dit afbraakdossier zijn herbruikbaar, in het bijzonder de zonnepanelen (70-tal, installatiejaar 2011) en de loodsen (2 stuks, resp. 240 en 900 m², stalen structuur met prefab sierbetonnen wandpanelen – demonteerbaar). Een gedetailleerde omschrijving van deze producten zitten als bijlage bij dit bestek.
De zonnepanelen zijn verplicht te hergebruiken in Vlaanderen. Door in te schrijven op deze overheidsopdracht engageert de inschrijver zich om alle zonnepanelen voor hergebruik af te voeren en op een andere locatie in Vlaanderen in hergebruik te nemen.
Voor de loodsen zijn er geïnteresseerde partijen na verwijdering van de asbestcementen golfplaten.
Description
Description
De afbraak van een boerderij met varkensstallen en loodsen gelegen te Ieper, Waterstraat 20 + 20A, het opkuisen van de kadastrale percelen (verwijderen bijgebouwen en aanhorigheden, verhardingen in o.a. asfalt, beton en betontegels, beplantingen,….) en het bouwrijp maken van het terrein.
Voorafgaand aan de afbraak dient de bestaande grondwaterwinning/boorput tussen stallen en woning door een erkend boorbedrijf afgesloten en opgevuld te worden.
Alles wordt volledige afgebroken, inclusief de funderingen, ondergrondse constructies ((mest)kelders, …).
Alle afbraakmaterialen dienen selectief te worden verwijderd. De selectieve inzameling geschiedt in hiervoor geschikte containers en/of andere verpakkingen. Na de werken mag er niets meer achterblijven op het terrein. Ook de verhardingen, afsluitingen, bomen, struiken en beplantingen moeten worden verwijderd binnen de kadastrale grenzen van het terrein, dit alles in voorafgaandelijk overleg met de aanbestedende overheid.
Bij het bestek is een asbestinventaris en sloopopvolgingsplan gevoegd.
Een aantal producten in dit afbraakdossier zijn herbruikbaar, in het bijzonder de zonnepanelen (70-tal, installatiejaar 2011) en de loodsen (2 stuks, resp. 240 en 900 m², stalen structuur met prefab sierbetonnen wandpanelen – demonteerbaar). Een gedetailleerde omschrijving van deze producten zitten als bijlage bij dit bestek.
De zonnepanelen zijn verplicht te hergebruiken in Vlaanderen. Door in te schrijven op deze overheidsopdracht engageert de inschrijver zich om alle zonnepanelen voor hergebruik af te voeren en op een andere locatie in Vlaanderen in hergebruik te nemen.
Voor de loodsen zijn er geïnteresseerde partijen na verwijdering van de asbestcementen golfplaten.
Durée
12 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45262660 - Travaux de désamiantage
Codes de région (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 1
truck tower-crane sharing