Avis de marché

BSL016 Vervangen van ramen en deuren

Travaux
Date publication
23-04-2020
Date limite
29-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Schoolbestuur VZW KOMO | 2800 Mechelen, BE | Éducation | De heer Wouter Roels
Codes sujets (CPV)
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires
Contenu bref
Vervangen van houten ramen en deuren
Afwerking rondom ramen : Bijwerken dagkanten met bepleistering, plaatsen van houten raamtabletten en houten omlijstingen
Schilderwerken
Description
Description
Vervangen van houten ramen en deuren
Afwerking rondom ramen : Bijwerken dagkanten met bepleistering, plaatsen van houten raamtabletten en houten omlijstingen
Schilderwerken
Durée
60 jours
Codes de région (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Au minimum
1. -
2. -

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
Au minimum
1. -
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1
truck tower-crane sharing