Avis d’attribution de marché

Verkoop project Leenhof met bouwverplichting

Travaux
Date publication
12-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Zedelgem | 8210 Zedelgem, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Tom Lievens
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
De Gemeente Zedelgem stelt door middel van deze opdracht een stuk grond in de markt waarop op 21.08.2018 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd verleend voor de bouw van drieëntwintig assistentiewoningen met ondergrondse parkeergarage. De opdrachtnemer dient de vergunning effectief en tijdig uit te voeren en de woningen te bestemmen voor particulieren van minimum 55 jaar, en/of personen met een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Hij dient de werken zelf te financieren. De werken moeten uiterlijk binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning starten en de gebouwen moeten wind- en waterdicht zijn binnen de drie jaar (Onder II.2.7 wordt dan ook de uiterste aanvangsdatum vermeld).
Aan de opdrachtnemer worden de omgevingsvergunning alsook de definitief goedgekeurde plannen van de architect overgemaakt. De opdrachtnemer zal zelf in dienen te staan voor de uiteindelijke realisatie van het project, conform de verleende omgevingsvergunning, de definitief goedgekeurde plannen van de architect en de verdere uitwerking daarvan door de opdrachtnemer, alsook zijn planning die hij heeft opgemaakt.
De opdrachtnemer zal tevens dienen in te staan voor het kunstwerk dat zal worden aangebracht op het veiligheidsglas.
De Gemeente heeft daarbij een schatting van de projectgrond laten opmaken (via de Vlaamse overheidsdienst voor vastgoedtransacties) om zodoende een raming/verkoopwaarde te kennen van de grond.
De prijs dient volledig te worden betaald bij het verlijden van de akte.
Details: zie bijgevoegde selectieleidraad, omgevingsvergunning en definitief goedgekeurde plannen architect.
Prix

Verkoop project Leenhof met bouwverplichting

Entreprises
Aucune attribution trouvée
truck tower-crane sharing