Avis de marché - secteurs spéciaux

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur

Travaux
Date publication
27-07-2018
Date limite
28-08-2018 09:25
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Pouvoirs adjudicateurs
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening | 9000 GENT, BE | Secteurs spéciaux | Eau
Codes sujets (CPV)
45231112 - Installation de réseau de conduites
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Contenu bref
Uitbreidings-, vervangings-, kwaliteits- en aanpassingswerken aan de drinkwaterdistributieinfrastructuur;
Het uitvoeren van verbindingen;
Overkoppelingen;
Interventies en exploitatieopdrachten met betrekking tot deze infrastructuur;
Het opzetten van een wachtdienst.
Description lots

Lot 1: Werkingsgebied Asse

Description
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur
Durée
36 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45231112 - Installation de réseau de conduites
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST

Lot 2: Werkingsgebied Brugge

Description
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur
Durée
36 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45231112 - Installation de réseau de conduites
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST

Lot 3: Werkingsgebied Gent

Description
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur
Durée
36 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45231112 - Installation de réseau de conduites
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST

Lot 4: Werkingsgebied Ronse

Description
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur
Durée
36 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45231112 - Installation de réseau de conduites
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
truck tower-crane sharing