Avis de marché

Het bouwen en de technische studie van het woon- en zorgcentrum Moervaartheem (construct & engineering)

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
29-05-2020 12:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
vzw Zorg-Saam ZKJ | 9041 Oostakker, BE | Organisme de droit public | Logement et équipements collectifs | Patrick Van den Mooter
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
De uit te voeren opdracht behelst het gefaseerd* bouwen van een nieuw woonzorgcentrum voor
- 100 bewoners (97 kamers),
- 4 inleunflats,
- 9 assistentieflats,
- een dagverzorgingscentrum voor 15 personen,
de omgevingsaanleg, de vaste bemeubeling cfrm. de uitvoeringsdocumenten (plannen en bestek), het ontwerp van de gebouwtechnieken op basis van een prestatiebestek. De opdracht betreft de realisatie van elk van deze bestanddelen. Deze bestanddelen dienen weliswaar als één onlosmakelijk geheel te worden gezien.
De werken dienen volledig conform te zijn met de omgevingsvergunning.
*2 fasen met tussentijdse verhuis en afbraak van het bestaande woonzorgcentrum.
Description
Description
Het bouwen en de technische studie van het woon- en zorgcentrum Moervaartheem (construct & engineering)
Durée
48 mois
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
truck tower-crane sharing