Avis de marché

Weg- en rioleringswerken Mullem (Rooigemstraat, Vaddenhoek, Mullemdorp, deel Herlegem, deel Westerring). Project O212103.

Travaux
Date publication
20-04-2020
Date limite
03-06-2020 09:15
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Oudenaarde | 9700 Oudenaarde, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Eddy Surmont
Codes sujets (CPV)
45232400 - Travaux de construction d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
45233140 - Travaux routiers
Contenu bref
Weg- en rioleringswerken Mullem (Rooigemstraat, Vaddenhoek, Mullemdorp, deel Herlegem, deel Westerring). Project O212103.
Description
Description
Weg- en rioleringswerken Mullem (Rooigemstraat, Vaddenhoek, Mullemdorp, deel Herlegem, deel Westerring). Project O212103.
Durée
180 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45232400 - Travaux de construction d'égouts
45233140 - Travaux routiers
Codes de région (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. De inschrijver dient zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen door indiening van volgend document:
Au minimum
1. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken van de onderneming over de drie laatste boekjaren.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van minimum 3 gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
Au minimum
1. De waarde van elk van deze werken bedraagt minstens 75% van het inschrijvingsbedrag.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 6
E (Burgerlijke bouwkunde), Klasse 6
truck tower-crane sharing