Avis de marché

Algemene aanneming van werken voor de bouw van 2 co-kinderopvangruimten, van 5 gezamenlijk solidaire woningen en van een parking

Travaux
Date publication
20-07-2018
Date limite
17-09-2018 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Brussel | 1000 Brussel, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Protection sociale | Mevrouw France Michel
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Overheidsopdracht voor werken, algemene aanneming voor de bouw van 2 co-kinderopvang ruimten, van gezamenlijke solidaire woningen en van een parking op de percelen gelegen Ons-Heerstraat 1-7 te 1000 Brussel.
De opdracht omvat met name:
(1) Alle werken beschreven in dit Best. en al zijn bijlagen, evenals alle werken, leveringen, toebehoren, leveringen van energieën en vloeistoffen en alle onderwerpingen of uitvoeringsmiddelen die de Opdr. in staat stellen om een absoluut volledig werk af te leveren dat beantwoordt aan de normale bestemming van het bouwwerk
De Opdr. zal zich niet kunnen beroepen op enige leemte en/of weglating met de bedoeling een of ander supplement bovenop de prijs van zijn offerte te vorderen (art. 82, al. 1 van KB1).
(2) Het onderhoud van de werken en van de technische installaties gedurende de werken en de waarborgtermijn.
(3) De algemene bouwplaatsuitrustingen in overeenstemming met de bepalingen van dit Best. en de geldende verordeningen.
(4) Het perfecte onderhoud van de bouwplaats en haar omgeving.
(5) De vereiste preventie- en veiligheidsmaatregelen voor de werken die deel uitmaken van deze opdracht, de maatregelen met betrekking tot het personeel dat wordt ingezet of de personen die toegang hebben tot de bouwplaats, tot de medeaannemers en de openbare regieën en de maatregelen die als het geval zich voordoet op de bestaande bouwwerken dienen te worden toegepast.
(6) Het rechtsgeldig afvoeren van de bouwplaats van aarde, modder, afval, materialen, puin, afbraakmateriaal, enz. afkomstig van deze opdracht, naar een recyclinginstallatie in overeenstemming met het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 maart 1995 betreffende de verplichte recyclage van bepaald bouw- of sloopafval (BS 06/05/1995).
(7) De opslag op de door de L.W. aangeduide plaatsen van de eventueel herbruikbare producten afkomstig van de site.
Description
Description
Overheidsopdracht voor werken, algemene aanneming voor de bouw van 2 co-kinderopvang ruimten, van gezamenlijke solidaire woningen en van een parking op de percelen gelegen Ons-Heerstraat 1-7 te 1000 Brussel.
De opdracht omvat met name:
(1) Alle werken beschreven in dit Best. en al zijn bijlagen, evenals alle werken, leveringen, toebehoren, leveringen van energieën en vloeistoffen en alle onderwerpingen of uitvoeringsmiddelen die de Opdr. in staat stellen om een absoluut volledig werk af te leveren dat beantwoordt aan de normale bestemming van het bouwwerk
De Opdr. zal zich niet kunnen beroepen op enige leemte en/of weglating met de bedoeling een of ander supplement bovenop de prijs van zijn offerte te vorderen (art. 82, al. 1 van KB1).
(2) Het onderhoud van de werken en van de technische installaties gedurende de werken en de waarborgtermijn.
(3) De algemene bouwplaatsuitrustingen in overeenstemming met de bepalingen van dit Best. en de geldende verordeningen.
(4) Het perfecte onderhoud van de bouwplaats en haar omgeving.
(5) De vereiste preventie- en veiligheidsmaatregelen voor de werken die deel uitmaken van deze opdracht, de maatregelen met betrekking tot het personeel dat wordt ingezet of de personen die toegang hebben tot de bouwplaats, tot de medeaannemers en de openbare regieën en de maatregelen die als het geval zich voordoet op de bestaande bouwwerken dienen te worden toegepast.
(6) Het rechtsgeldig afvoeren van de bouwplaats van aarde, modder, afval, materialen, puin, afbraakmateriaal, enz. afkomstig van deze opdracht, naar een recyclinginstallatie in overeenstemming met het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 maart 1995 betreffende de verplichte recyclage van bepaald bouw- of sloopafval (BS 06/05/1995).
(7) De opslag op de door de L.W. aangeduide plaatsen van de eventueel herbruikbare producten afkomstig van de site.
Durée
660 jours
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. zonder voorwerp

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. zonder voorwerp
Au minimum
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 6
truck tower-crane sharing