Avis d’attribution de marché

Structureel onderhoud N3 Tervuursesteenweg tussen Berg Tabor en Bertem.

Travaux
Date publication
29-04-2020
Valeur
1.096.153,92 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant | 3000 Leuven, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Affrezen bestaande asfaltverhardingen.
- Op hoogte brengen bestaande riooldeksels, gedeeltelijk vervangen riooldeksels.
- Op hoogte brengen kolken, indien nodig vervangen.
- Aanbrengen nieuwe asfaltverharding met asfaltwapening.
- Greppels in gietasfalt.
- Herstellingen aan fietspaden en voetpaden.
- Markeringen.
- Onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Prix

Lot 1: Structureel onderhoud N3 Tervuursesteenweg tussen Berg Tabor en Bertem

Offres reçues
6
Valeur
1.096.153,92 EUR
Entreprises
Deckx algemene ondernemingen | 2480 Dessel, BE
truck tower-crane sharing