Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Aarschot – FOD Justitie – Verwijderen klimop

Aarschot – FOD Justitie – Verwijderen klimop

Datum van verzending van deze aankondiging
22-04-2020
Publicatiedatum
22-04-2020
Deadline
30-04-2020
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45452000 - Reiniging van de buitenmuren van gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Philipssite 3A bus 5
Plaats
Heverlee - Leuven
Postcode
3001
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Rebecca Claessens
Telefoon
+32 474341790
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373260