Avis de marché

Campus Vijverbeek Asse - Bouwen van een nieuwe hoogspanningscabine en laagspanningsverdeelnet

Travaux
Date publication
09-03-2015
Date limite
21-04-2015 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Scholengroep 9 - Ringscholen | 1780 Wemmel, BE | Organisme de droit public | Éducation
Codes sujets (CPV)
45310000 - Travaux d'équipement électrique
Contenu bref
De aanneming heeft tot doel, de werken d.w.z. de levering, installatie, montage, aansluiting, in dienst stelling, regeling, het onderhoud en de garantie van de volledige technische installatie, zoals onderstaand omschreven uit te voeren:
- Onderzoek van het bestaande LS-verdeelnet i.f.v. de definitieve opbouw van het nieuwe net en de nieuwe borden.
- Afbraak, afvoeren en recycleren van de bestaande hoogspanningscabine
- Bouwen van een nieuwe hoogspanningscabine aan de straatzijde
- Nieuwe hoogspanningsinstallatie op 3*400V + N
- Vernieuwen en aanpassen van de bestaande algemene laagspanningsborden op 3*400V en 3*230V
- Vernieuwen van het laagspanningsverdeelnet - hoofdlijnen
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek
Au minimum
model 276 c2, uitgereikt door ontvanger van de Directe belastingen

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
Au minimum
Klasse: 2, Categorie: P1
truck tower-crane sharing