Avis de marché

Plaatsen nieuwe buitentrap GVLS Kristus Koning Assumpta (L1 - 04.048)

Travaux
Date publication
04-03-2015
Date limite
20-04-2015 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant VZW | 1020 Laken, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
CopyPlaatsen van een nieuwe stalen buiten(brand)trap en aanverwante werken in een school te Laken
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Klasse 2, Categorie D of F2, of in overeenstemming met het aannemingsbedrag
truck tower-crane sharing