Avis de préinformation

Mobilidata – iVRI - Leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van intelligente verkeersregelaars in Vlaanderen - gedeelte TLC

Travaux
Date de l'avis
10-06-2020
Date publication
03-04-2020
Accord-cadre
non
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent | 9000 Gent, BE | Agence/office national(e) ou fédéral(e) | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45316210 - Installation de matériel de contrôle du trafic routier
Contenu bref
Deze openbare procedure leidt tot een meerjarige raamovereenkomst met meerdere
aannemers voor het leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van intelligente
verkeersregelaars in Vlaanderen. Per bestelling wordt een mini-competitie georganiseerd die
resulteert in het toekennen van de opdracht aan één aannemer.
Deze opdracht beoogt het gedeelte TLC, en staat in nauwe relatie tot het contract dat de RIS en ITSapp omvat.
Description
Description
Zie bijgevoegd document
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
truck tower-crane sharing