Avis de marché

DESIGN & BUILD MACHELEN BS De Sterrenhemel - Bouwen van 2 kleuterklassen

Travaux
Date publication
27-04-2020
Date limite
28-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Éducation
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Bouw van 2 kleuterklassen met beperkte omgevingsaanleg en sloop van bestaand paviljoen (zie projectdefinitie).
De bouwsite is gelegen in de Koning Albertlaan 1 – 1830 Machelen.
Het indicatieve Projectbudget is 330.000 euro incl. BTW en erelonen.
Description
Description
Bouw van 2 kleuterklassen met beperkte omgevingsaanleg en sloop van bestaand paviljoen (zie projectdefinitie). De bouwsite is gelegen in de Koning Albertlaan 1 – 1830 Machelen.
Het indicatieve Projectbudget is 330.000 euro incl. BTW en erelonen.
Durée
10 mois
Codes de région (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Critères d'attribution
Prix: Globale prijs en financiële haalbaarheid - 50
Prix: Jaarlijkse kostprijs onderhoud - 5
Qualité: Technische Kwaliteit - Technische Kwaliteit
Qualité: Vormgeving en Architectuur - Vormgeving en Architectuur
truck tower-crane sharing