Avis de marché - secteurs spéciaux

TR 0155324 - INDUSTRIELE SEININRICHTING VOOR ANTWERPEN-NOORD EN BERGEN

Travaux
Date publication
31-03-2015
Date limite
04-05-2015 12:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Directie Build | 1060 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire
Contenu bref
De opdracht omvat de studie, de levering, de installatie, het in bedrijf stellen en de koppeling met EBP van individuele of geïntegreerde industriële seinposten van het type SIL 2, ter concentratie van bestaande posten te Bergen en Antwerpen-Noord.
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De kandidaat moet beschikken over een afdoende expertise en een minimumervaring in de volgende technische domeinen:
- Realisatie van projecten van industriële seininrichting SIL 2 of gelijkwaardig tijdens de laatste 20 kalenderjaren waarvan het minimumbedrag van elk project 5.330.000 € bedraagt (gecumuleerde minimumwaarde van 30 miljoen euro) die de studie, de levering, de montage, de indienststelling en de koppeling met EBP van installaties van industriële seininrichting bevatten;
- Ontwikkeling en indienststelling van een industriële seinpost SIL 2 of gelijkwaardig tijdens de laatste 20 kalenderjaren. Deze installatie moet rechtstreeks aangesloten kunnen worden op de door Infrabel in gebruik zijnde inklinkingssystemen (met relais en elektronisch), gebruik makend van de bestaande protocollen.
Modaliteiten: Zie selectieleidraad.
truck tower-crane sharing