Avis de marché

Leveren en plaatsen van containerklassen en bijhorende sanitaire containers

Travaux
Date publication
25-03-2015
Date limite
22-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde | 9000 Gent, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45214210 - Travaux de construction d'écoles primaires
Contenu bref
De opdracht betreft de aanneming van werken die bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking worden gegund. De werken omvatten de uitbreiding van een bestaand schoolgebouw met containerklassen en de bijhorende sanitaire units.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
cfr. bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
cfr. bestek
truck tower-crane sharing