Avis d’attribution de marché

School voor lager onderwijs, Molenberg 9. Renovatie van de gevels.

Travaux
Date publication
15-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Dendermonde | 9200 Dendermonde, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
De werken hebben betrekking op de Basisschool “DE SCHAKEL” te Baasrode (Dendermonde) en omvatten de renovatie van de gevels.
De renovatie omvat volgende werkzaamheden;
- De volledige vernieuwing van het buitenschrijnwerk
- Herstelling van de betonstructuur
- Thermische isolatie van de koudebruggen
Prix

[VUL HIER DE BESCHRIJVING VAN DIT PERCEEL IN]

Entreprises
Aucune attribution trouvée
truck tower-crane sharing