Procès-verbal d’ouverture des offres

57/54/3/20/042 Area North-West - Denderleeuw sloping dienstgebouw en magazijn B

Travaux
Date publication
30-09-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-West | 9000 Gent, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer | Mireille Jacques
Codes sujets (CPV)
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Contenu bref
De onderhavige opdracht betreft een opdracht van werken.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
- het verwijderen van struikgewas en inbegrepen het verwijderen van alle afval en constructies rondom het gebouw in een straal van 1m, of zoals ter plaatse aangeduid door L.A. of diens afgevaardigde.
- Een veiligheidszone afbakenen met werfhekkens die vast verbonden zijn met elkaar, rond de afbraakzone op de reglementaire veiligheidsafstand van het spoor.
- Het terrein egaliseren
- Afbraak zal gebeuren met spoorkraan en lorrie (container)
- Wegname van alle leien en inboedel in de weekdagen met buitendienst- bui-tenspanningstelling (conform BNX)
- Sloop van het gebouw (exclusief leien) in het weekend met inbegrip van de ver-dere inboedel. Met uitzondering van de funderingen, deze blijven behouden om de stabiliteit van naastliggende sporen te garanderen. (Eveneens conform BNX)
- Het nivelleren en het aanvullen van de zone van afbraak met ballastmateriaal (zelfde als spoorballast), de funderingen blijven onaangeroerd.
Offres

ENCOSO | 9270 Laarne, BE | www.encoso.be

Valeur
21.249,00 EUR

SADEBO | 2830 Willebroek, BE

Valeur
53.210,00 EUR
truck tower-crane sharing