Avis de marché

Vernieuwen van de houten duinovergang en keerwand te Bredene

Travaux
Date publication
30-07-2018
Date limite
12-09-2018 10:15
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust | 8400 Oostende, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | lic. Caroline Lootens
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
45422000 - Travaux de charpenterie
Contenu bref
De werken omvatten in hoofdzaak:
- Het verwijderen van de bestaande houten duinovergang;
- Het leveren en plaatsen van de nieuwe houten duinovergang;
- Het leveren en plaatsen van afsluiting in kastanjehout;
- Het leveren en plaatsen van helmbeplanting;
- Het vervangen van een houten keerwand;
Description
Description
Het voorwerp van de opdracht is het leveren en plaatsen van een houten duinovergang
op grondgebied van de gemeente Bredene t.h.v. de Groenendijkstraat nabij de
gemeentegrens met stad Oostende. De bestaande houten duinovergang dient volledig
verwijderd te worden. Tevens dient de houten keerwand kant N34 Koninklijke Baan
vervangen te worden, dienen er nieuwe afsluitingen geplaatst en helm aangeplant te
worden.
Durée
100 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Codes de région (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

zie bestek
truck tower-crane sharing